פעילויות שנתית של המרכז צלילה

מרכז הצלילה של עמותת אתגרים מקיים פעילויות מוסמכים שוטפות במהלך כל השנה. מוסמכים הינם מי שעבר קורס צלילה כוכב אחד לפחות.

פעילויות הצלילה נערכות באילת. הפעילויות הן פעילויות של סוף שבוע קצר, ימי שישי ושבת. הלינה היא מרוכזת במיקום נגיש לנכים. ההגעה לפעילות באילת היא עצמאית.

להלן לוח הפעילויות המתוכנן לשנת 2019:

פעילות תאריך
השתלמות מתנדבים 18-19/1/2019
פעילות מוסמכים באילת  1-2/2/2019
השתלמות מובילים 22-23/2/2019
פעילות מוסמכים באילת 1-2/3/2019
פעילות חברתית 23/3/2019
קורס כוכב ראשון – יומיים ראשנים במרכז 29-30/3/2019
קורס כוכב ראשון – ארבעה ימים באילת 3-6/4/2019
פעילות מוסמכים באילת  5-6/4/2019
הרמת כוסית פסח 11/4/2019
פעילות מוסמכים באילת 3-4/5/2019
עצמאות בגלגל 9/5/2019
השתלמות הצלה 01/6/2019 31/5/2019
פעילות מוסמכים באילת 01/6/2019 31/5/2019
קורס כוכב ראשון – יומיים ראשנים במרכז 14-15/6/2019
קורס כוכב ראשון – ארבעה ימים באילת  19-22/6/2019
פתיחת קיץ 06/7/2019
פעילות מוסמכים באילת 19-20/7/2019
השתלמות ניווט והצפה 19-20/7/2019
פעילות מוסמכים באילת 9-10/8/2019
קורס כוכב ראשון – יומיים ראשנים במרכז 6-7/9/2019
קורס כוכב ראשון – ארבעה ימים באילת  11-14/9/2019
קורס כוכב שני 11-12/10/2019
פעילות מוסמכים באילת 11-12/10/2019
פעילות חברתית – סוכות אצל יאיר 19/10/2019
השתלמות עומק ושיפור יכולות 1-2/11/2019 31/10/2019
פעילות מוסמכים באילת 1-2/11/2019
פעילות מוסמכים באילת 29-30/11/2019
פעילות מוסמכים באילת – חנוכה 27-28/12/2019