הרשמה לפעילות מוסמכים של המרכז הצלילה

לאחר מילוי הפרטים, יש לשלוח במייל etgarim.diveclub@gmail.com צילום של תעודת צלילה, ביטוח בתוקף ודף אחרון בלוג בוק.